وب سایت آموزشی ایران 

مرجع کلیه ی نرم افزارهای آموزشی

ازدبستان تا دانشگاه

اگر محصول مورد نظر شما در موارد زیر نیست به آدرس زیر بروید...

www.kharidweb.ir


برای دیدن و تهیه محصولات زیر روی نام آنها کلیک کنید.

درصورتی که صفحه ای باز نشد بدلیل ترافیک سایت می باشد لطفا آدرس را ذخیره کنید و بعدا امتحان کنید


دوره ی دبستان:


آموزش چند رسانه ای دروس کامل اول دبستان

آموزش چند رسانه ای دروس کامل دوم دبستان

آموزش چند رسانه ای دروس کامل سوم دبستان

پکیج طلائی آموزش دروس چهارم دبستان

آموزش چند رسانه ای دروس کامل پنجم دبستان

آموزش چند رسانه ای دروس کامل ششم دبستان


دوره ی راهنمایی:


آموزش كليه دروس سال اول راهنمايي

آموزش دروس سال دوم راهنمايي

آموزش دروس سال سوم راهنمايي


دوره ی متوسطه:


آموزش كليه دروس اول دبیرستان

آموزش چند رسانه ای دروس کامل دوم دبیرستان (ریاضی)

آموزش دروس کامل دوم دبیرستان (تجربی)

آموزش دروس کامل دوم دبیرستان (انسانی)

آموزش كليه دروس سوم تجربی

آموزش كليه دروس سوم ریاضی

آموزش كليه دروس سوم انسانی

آموزش چند رسانه ای دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی)

آموزش چند رسانه ای دروس کامل پیش دانشگاهی(انسانی)

آموزش چند رسانه ای دروس کامل پیش دانشگاهی(تجربی)


دانشگاهی:


پکیج کامل آموزشی مهندسی برق و مهندسی الکترونیک

پکیج کامل آموزشی مجموعه مهندسی عمران و معماري


آموزش زبان انگلیسی:

متفرقه:


آموزش تمامی حرکات و تمام فرم های تکواندو

سی دی آموزش زبان ترکی استانبولی و پکیج تحصیل در کشور ترکیهاگر محصول مورد نظر شما در موارد بالا نیست به آدرس زیر بروید...

http://kharidweb.ir


کلید واژه ها:

سی دی آموزشی دروس دبستان ، سی دی آموزش دروس راهنمایی ، سی دی آموزش دروس متوسطه ، سی دی آموزش دروس دبیرستان ، سی دی آموزش دروس ، آموزش دروس دبستان ، سی دی آموزش دروس پیش دانشگاهی ، آموزش مهندسی برق ، آموزش مهندسی الکترونیک ، آموزش مهندسی عمران ، آموزش معماری ، تدریس خصوصی زبان در شیراز ، خرید شبهای برره ، سوم تجربی ، دوم ریاضی ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، نرم افزار آموزشی ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی اول دبستان ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی دوم دبستان  ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی سوم  دبستان ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی چهارم دبستان ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی پنجم دبستان ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی اول راهنمایی ، آموزش دروس دوم راهنمایی ، دی وی دی آموزشی سوم راهنمایی ، آموزش دروس اول دبیرستان ، آموزش دوم ریاضی ، دوم تجربی ، آموزش سوم ریاضی ، سوم تجربی، شبهای برره ، خرید پستی شبهای برره

خرید پستی سی دی آموزشی دروس دبستان ، سی دی آموزش دروس راهنمایی ، سی دی آموزش دروس متوسطه ، سی دی آموزش دروس دبیرستان ، سی دی آموزش دروس ، آموزش دروس دبستان ،  خرید پستی سی دی آموزش دروس پیش دانشگاهی ، آموزش مهندسی برق ، آموزش مهندسی الکترونیک ، آموزش مهندسی عمران ، خرید پستی آموزش معماری ، تدریس خصوصی زبان در شیراز ، خرید شبهای برره ، سوم تجربی ، دوم ریاضی ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، نرم افزار آموزشی ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی اول دبستان ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی دوم دبستان  ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی سوم  دبستان ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی چهارم دبستان ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی پنجم دبستان ، خرید سی دی نرم افزار آموزشی اول راهنمایی ، آموزش دروس دوم راهنمایی ، دی وی دی آموزشی سوم راهنمایی ، آموزش دروس اول دبیرستان ، آموزش دوم ریاضی ، دوم تجربی ، آموزش سوم ریاضی ، سوم تجربی، شبهای برره ، خرید پستی شبهای برره

خرید نرم افزار آموزشی

تدریس زبان در شیراز

خرید نرم افزار جوانه پویا

نرم افزار آموزش زبان

خرید پستی نرم افزارهای دبستان

تدریس خصوصی زبان در شیراز

خرید آموزش زبان انگلیسی

نرم افزار آموزشی راهنمایی

آموزش زبان در شیراز

خرید نرم افزار عمران

خرید نرم افزارهای آموزشی

خرید اینترنتی آموزش

نرم افزار آموزشی اول دبیرستان
 
بسته ی کامل تاپ ناچ، فیلم های آموزشی، فایلهای صوتی، کتابهای معلم ،آزمونها

zaban2.ir

zaban2.ir