اين رو بدون که توي اين دنيا يک قلب هست که فقط به خاطر تو ميطپه و اون قلب خودته.
 
=======================================

تجربه بی رحم ترین معلم دنیاست, چون اول امتحان می گیره بعد درس میده....

=======================================

وفا را از درخت بیآموز که سایه از سر هیزم شکن هم بر نمی دارد...

=======================================

عشق يعني کوچک کردن دنيا به اندازه يک نفر يا بزرگ کردن يک نفر به اندازه دنيا!!!

=======================================

 20 بار دیدمت. 19 بار بهت خندیدم. 18 بار به من اخم کردی.17 بار از دستم خسته شدی ولی 16 بار دیگه سعی کردم. و 15 جمله عاشقانه رو 14 بار به 13 زبان و 12 لهجه و 11 روز و روزی 10 بار به کمک 9 نفر به تو گفتم.اما تو 8 بار قهرکردی.7 بار صورتتو از من برگردوندی و من 6 بار برات مردم .5 بار قربونت رفتم و 4 بار نازتو کشیدم .تو 3 بار ناز کردی و 2 بار خندیدی و جونموبه لبم رسوندی تا یک بار بگی دوستم داری!!!

=======================================

اگه کسی بهت روزی یک SMS داد بدون به یادته, اگه دو تا زد بدون دوستت داره , اگه سه تا زد بدون عاشقته , اگه  چهار تا زد بدون می خوادت , اگه پنج تا زد مطمن باش دیگه کرم داره!!!
 
=======================================

"عشق" از "دوستی" پرسید :تفاوت من و تو در چیست؟ "دوستی" گفت: من افراد را به سلامی آشنا می کنم ولی تو با نگاهی...... و من آنان را با دروغی جدا می کنم ولی تو با مرگ!!!!

=======================================

مردی , همه شب بر سر بیماری گریست... چون روز بشد , مرد بمرد و بیمار بزیست...!!

 =======================================

معرفت را باید از سیگار یاد بگیرید , با اینکه که میدونه بعد از اینکه تموم شد زیر پا لهش می کنی ولی بازم تا آخرش به پات می سوزه

=======================================

بی تو Online شبی باز از آن room گذشتم   
  همه تن چشم شدم دنبال ID تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از case وجودم  
  شدم آن user دیوانه که بودم
یادم آمد که بگفتی از این عشق حذر کن  
  لحظه ای چند این room را نظر کن
chat آئینه عشق گذران است  
  تو که امروز نگاهت بهEmail  دگران است


=======================================

معرفت را باید از سیگار یاد بگیرید , با اینکه که میدونه بعد از اینکه تموم شد زیر پا لهش می کنی ولی بازم تا آخرش به پات می سوزه

=======================================

بی تو Online شبی باز از آن room گذشتم   
  همه تن چشم شدم دنبال ID تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از case وجودم  
  شدم آن user دیوانه که بودم
یادم آمد که بگفتی از این عشق حذر کن  
  لحظه ای چند این room را نظر کن
chat آئینه عشق گذران است  
  تو که امروز نگاهت بهEmail  دگران است

=======================================
                                 نویسنده:افشین                  afshin_takdel@yahoo.com
=======================================

 

+ نوشته شده در بیست و پنجم تیر ۱۳۸۵ساعت توسط افشین |

 
بسته ی کامل تاپ ناچ، فیلم های آموزشی، فایلهای صوتی، کتابهای معلم ،آزمونها

zaban2.ir

zaban2.ir

بازی زیبای بن تن 4-BEN 10 COSMIC DESTRUCTION

فروشگاه

با کلیک روی دکمه ی +1 به بانک ضدحال امتیاز بدهید